Välkommen till monter 253 på Luleåmässan i Arcushallen. Vi finns där alla tre dagarna.